Spacer

 

Google Translate Special

IPEN

A Toxics-Free Future

Donate

Forskare: Plasten vi använder i vardagen gör oss mer infertila

Ungefär var tionde kvinna i världen kämpar nu med infertilitet i minst 12 månader samtidigt som mängden och kvaliteten på spermier drastiskt minskat de senaste årtiondena.

Stockholm, Sweden Enligt forskare är en av bovarna bakom våra fertilitetsproblem hormonstörande tillsatser i den plast som vi använder i vardagen.

– All plast innehåller tillsatsämnen och all plast är ett problem, säger Pauliina Damdimopoulou, senior forskare vid Karolinska institutet.

Fem procent av alla barn som föds i Norden har blivit till med hjälp av konstgjord befruktning och den siffran ser inte ut att sjunka, säger Pauliina Damdimopoulou som forskar på miljökemikaliers påverkan på kvinnors fertilitet vid Karolinska institutet.

Vår fertilitet har försämrats av kemikalier som bland annat finns i den plast vi kommer i kontakt med dagligen. Kemikalierna används till exempel för att göra plasten hårdare, mjukare eller mer brandsäker, men har en hormonstörande effekt när de kommer in i våra kroppar.

– Vi vet att de hamnar i äggstockarna och kan påverka hormonnivåerna vilket leder till att äggen kanske inte mognar på ett bra sätt, att inte lika många mognar eller att de dör i förtid, säger Pauliina Damdimopoulou.

Det gör att vi kan få allt större problem med reproduktion i framtiden.

Svårt veta innehållet

Tillsatserna kommer in i kroppen genom matförpackningar, damm, smink, parfymer och hygienprodukter som vi applicerar direkt på huden. För en konsument är det svårt att se vilka tillsatser en plastförpackning innehåller. Informationen på produkterna är begränsad, men det finns idéer kring att i framtiden märka plastprodukter med innehållsförteckningar.

– När du köper en dator eller en soffa får du ingen innehållsförteckning. Det är lätt att tänka att det inte finns något speciellt, bara elektronik och tyg, men allting är behandlat med kemikalier. Det är fruktansvärt att man inte behöver berätta vilka tillsatsämnen man har i plast.

Påverkar foster

För mäns del påverkar tillsatserna mängden och kvaliteten på spermier. Följderna av vår kontakt med plast kan också ärvas av våra barn.

– Mycket av din fertilitet bildas redan under fosterstadiet. Om det är en störning i den processen när du ligger i mammas mage, kan det leda till att du har färre äggceller eller sämre kvalitet och det kommer du märka först när du försöker skaffa barn.

Pauliina Damdimopoulou säger att problemet med hormonstörande kemikalier i plast ännu inte tas på tillräckligt stort allvar.

– Jag kan se paralleller till diskussioner om miljö- och klimatförändringar. Där är vi överens först nu att vi har ett problem, när det gäller kemikalier hoppas jag vi är där snart, kanske om tio år.


Iva Horvatovic

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-gor-plast-oss-mer-infertila